O projektu Osobnosti kultury.cz

Informační portál Osobnosti kultury.cz vznikl jako významný informační zdroj o osobnostech české
i zahraniční kultury. Uvádí všechny osobnosti české i světové kultury, o nichž vyšel článek v uvedených seriózních novinách a časopisech od roku 2000 do současnosti. Databáze obsahuje také základní životopisná data mnoha osobností, které na svůj článek teprve čekají.

Cílem projektu je poskytnout tyto informace všem zájemcům o kulturu, kteří chtějí získat základní životopisné údaje o osobnostech a především přehledný soupis článků, které o nich vyšly v daných periodikách.

Pro koho je informační portál Osobnosti kultury.cz určen

Pro odborníky, laiky, studenty... pro všechny, kteří potřebují získat k práci, ke studiu či pro své hobby informace o slavných i regionálních osobnostech české i zahraniční kultury a bibliografii článků ke konkrétní osobnosti.

Cíl informačního portálu Osobnosti kultury.cz

Databáze je určena jak pro odborné uživatele, tak pro laickou veřejnost. Cílem je uvádět bibliografii článků souvisejících s konkrétní osobností.

Katalog významných osobností kultury

Katalog obsahuje informace o osobnostech, o nichž od roku 2000 do současnosti vyšel v uvedených periodikách článek, ale také základní životopisná data osobností, o nichž se zatím nepsalo. K těmto osobnostem jsou, pokud vycházejí, články postupně přiřazovány.
U osobností jsou uváděny i odkazy na specializované databáze, kde získáte o konkrétní osobnosti kultury více informací.
Chci v katalogu vyhledat některou významnou osobnost.

Katalog bibliografických záznamů

Z přehledu bibliografických záznamů získáte přehled jak o uměleckých dílech (knihy, filmy, nahrávky) osobnosti, tak i o činnosti kulturních institucí (divadel, galerií, nakladatelství), pořadatelů akcí (koncertů apod.) a dalších.
Tyto záznamy jsou přehledně uspořádané do kategorií: biografie, rozhovory, různé a recenze. Recenze jsou setříděny podle jednotlivých titulů (představení, výstavy, knihy, koncerty, filmy, nahrávky), u nichž jsou na rozdíl od jiných databází a katalogů osobností uváděny základní informace (název, datum, spoluautoři apod.).
Kromě bibliografických záznamů bude katalog v budoucnu obsahovat i odkazy na životopisná hesla v knihách a encyklopediích s důrazem na tituly, které jsou veřejnosti méně známé a kde by základní životopisné informace veřejnost nehledala.

Chci v katalogu vyhledat bibliografické zznamy o některé významné osobnosti.

Nápověda pro hledání

Rychlou a efektivní cestou, jak najít informace o slavné osobnosti, je pole pro hledání v pravé části menu. Funguje jako našeptávač, který znáte z vyhledávačů jako je Seznam nebo Google. Pište jméno osobnosti, kterou hledáte, a náš našeptávač bude automaticky nabízet ty osobnosti, které máme v databázi.

Charakteristika databáze 

Hlavní stránka osobnosti obsahuje její jméno a příjmení, příp. pseudonym nebo jiné jméno, datum narození, místo narození, region (u českých a slovenských se rovná bývalému okresu, u zahraničních uváděno výběrově, např. anglická hrabství nebo státy v USA) a stát, stejně tak v případě úmrtí, dále činnost, v níž je osobnost tvůrčí, a národnost.

Bibliografické záznamy jsou zapsány podle knihovnických norem - název článku, autor, počet ilustrací, periodikum, ročník, číslo, datum, strana - a jsou tématicky rozděleny na biografie (tedy články, obsahující zcela nebo jen zčásti životopisné údaje), na rozhovory (uváděny jsou i komentované rozhovory, např. záznamy z tiskových konferencí), na různé (všechny ostatní články nezařazené do jiných kategorií) a především na články o jednotlivých dílech osobností (divadelní, operní a taneční představení, výstavy, knihy, koncerty, filmy, nahrávky a architektonická díla).

Tématické rozdělení článků o dílech umožňuje uvádět i další důležité informace:

  • v případě představení: název díla, místo, název divadla, datum premiéry
  • u výstav: název výstavy, místo, název galerie, datum zahájení, datum ukončení
  • u knih: název, místo vydání, vydavatelství, rok vydání
  • u koncertů: místo, objekt, datum
  • u filmů: název, originální název, rok uvedení
  • u nahrávek: název, vydavatelství, rok vydání
  • u architektury: název, místo, rok dokončení.

Zahraniční ženská příjmení jsou uváděna v původní podobě bez koncovky -ová, zahraniční města
v originále, např. London (ne Londýn), Wien (ne Vídeň) apod.

Pokud naleznete v databázi jakýkoli zásadnější technický nebo obsahový problém, či budete-li mít
k projektu nebo jeho technických parametrům jakékoli připomínky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@osobnosti-kultury.cz. 

2012 © Databáze Osobnosti kultury
Webdesign & SEO eStudio